Ronmek i Backaryd AB
Box 115, 370 12  HALLABRO
Besök: Värendsvägen 53 i BACKARYD
tel: 0457 -  45 01 78
fax 0457 - 45 01 47
E-post: ronmek@4bitar.se